14/19 - SBORNÍK

Programovací jazyky Pascal a Ada - konference

15.-16. únor 1984 – Brno

Finální návrh normy ISO 7185 jazyka Pascal, vydaný v roce 1983, nesplnil naděje vkládané do standardu. Definoval jádro jazyka Pascal bez řady navrhovaných (v praxi tolik potřebných) rozšíření. V této situaci přišli zástupci vývojového pracoviště Kancelářské stroje s nabídkou prezentovat programovací jazyk Ada a koncepci jeho implementace pro počítače JSEP v kontinuitě na jazyk Pascal. Proto byla konference poprvé uspořádána se změněným názvem, který obsahoval názvy obou jazyků. Ze čtrnácti příspěvků se většina týkala jazyka Ada, když jen 5 příspěvků se týkalo jazyka Pascal. Sborník neobsahoval referát, přednesený na konferenci, a to příspěvek doc. Kindlera o problematice simulace pomocí jazyků Pascal a Ada. Ten byl pak dodatečně rozmnožen a účastníkům rozeslán. Na konferenci navázal seminář, pořádaný v témže roce ve Vsetíně závodní pobočkou ČSVTS Kancelářské stroje OŘS Vsetín, který se zabýval dalšími specifickými problémy implementace jazyka Ada. Garantem této konference byl B. Lacko, organizátor a garant předchozích konferencí o jazyku Pascal.

Přednesené referáty s tématikou jazyka Ada:

  • Kozáčiková, A. (Kancelářské stroje Praha): Příkazy a výjimečné situace

  • Kubátová, M. (KS Praha): Datové struktury a typy

  • Vladík, J. (KS Praha): Koncepce modulů a generik (problematika množin)

  • Petera, K. (KS Praha): Deskriptivní prostředek ADET

  • Vaculík, Zd. (KS Vsetín): Vstupy a výstupy

  • Müller, K. (ČVUT FEL Praha): Koncepce podprogramů

  • Plášil, F. (ČVUT FEL Praha): Paralelizmus v jazyku Ada


Branislav Lacko - listopad 2015