7/19 - SBORNÍK

Příručky:
1.    Základní charakteristiky jazyka Ada (J. Vladík, 1982)
2.    SMEP: Programovací jazyk ADA (kolektiv KS, 1982)
3.    Ada´83 učebnice s testy (J. Vladík, 1983)
4.    Ada´83 1. ref. příručka (J. Vladík a kol., 1985)
5.    Ada/SMEP Sbírka příkladů (J. Vladík, 1986)
6.    Ada – uživatelská příručka pro SM 52/12 s VOS 4 (J. Vladík, 1989)
7.    Učebnice jazyka Ada, SNTL (K. Müller, F. Plášil, J. Vladík)

A dále články v časopisu Výběr:
8.    č. 5/82, p594: Ada – jazyk pro profesionální programování (J. Vladík, 1982)
9.    č. 6/85, p770: Ada – minulost, současnost a budoucnost (J. Vladík, 1985)
10.    č. 5/86, p651: Analýza obecných a ekonomických aspektů Ady (J. Vladík, 1986)
11.    č. 5/87, p664: Jak se učí Ada (J. Holý, 1987)
12.    č. 1/88, p78: Nové programovací jazyky pro nejširší použití (J. Vladík, 1988)
13.    č. 3/88, p354: Porovnání kompilátorů pro jazyk Ada, Pascal a C (J. Holý a kol., 1988)
14.    č. 4/88, p516: Informace o 3. kongresu uživatelů Ady v NSR (J. Vladík, 1988)
15.    č. 6/89, p791: SSAdaP – systém programování v jazyce Ada (J. Holý, 1989)
16.    č. 1/90, p79: Ada na konci osmdesátých let (J. Vladík, 1990)
17.    č. 1/91, p91: Ada: zkušenosti a vyhlídky (J. Vladík, 1991)


Jaroslav Vladík - listopad 2015