2. ročník konferencí TM v Brně k historii programování a VT

Představení nově otevřených stálých expozic Výpočetní technika a Optika
se současnou prezentací stavu virtuální expozice prog-story na internetu


   V  návaznosti na loňskou konferenci Ada 200, věnovanou kulatému výročí první ženy – programátorky, uspořádalo Technické muzeum v úterý 27. září 2016 další konferenci s tématikou historie programování a výpočetní techniky.  

   Hlavní referát s názvem „Jak jsem potkal počítače“, vztahující se k historii oboru v letech 1961 až 2002 přednesl Prof. Ing. Jan M Honzík, CSc. z Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Jeho autentické osobní vzpomínky vzbudily u posluchačů živý ohlas, projevený řadou dotazů v následné diskuzi.

   Příspěvek „Cesta k aktuálnímu portálu prog-story ...“, popisující souvislosti, které od roku 1969 postupně vedly ke vzniku virtuální expozice „Historie programování a nasazení VT u nás“ na webu Technického muzea, přednesl její iniciátor a redaktor, Ing. Vlastimil Čevela z Modřic. Rovněž k tomuto tématu a současné nabídce on-line zpřístupněných informací byla diskutována řada doplňujících dotazů.
   
   Závěrem proběhla exkurze - komentovaná prohlídka nových, nedávno otevřených expozic Optika a Výpočetní technika, kterou vedl Ing. Jaroslav Pipota z Technického muzea.  Především ze strany přítomných studentů oboru elektrotechniky a informatiky ze Střední průmyslové školy Brno-Purkyňova byl o výklad tak mimořádný zájem, že plánovaný čas  byl výrazně překročen.
   
   Přednášková část, kterou řídil Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. ze strojní fakulty VUT, stejně tak jako i navazující odborná exkurze v plné míře naplnily záměr organizátorů. Tím bylo setkání odborných zájemců v komorním prostředí muzea s nabídkou pro ně zajímavých informací a podnětů, spolu se získáním zpětné vazby, užitečné pro další  aktivity TMB v oblasti historie VT a programování. Texty referátů, vybrané fotografie a další dokumenty z konference jsou on-line publikovány v sekci M - muzejní sbírky TMB na portálu prog-story.technicalmuseum.cz.

V Brně dne 14. října 2016 - ČeV