@@@ novinky a komentáře  |  tematické skupiny M ABC <<<

2. ročník konferencí TM v Brně k historii programování a VT
... mnohdy se mně už v praxi potvrdilo, že k tomu aby člověk dokázal pochopit
(a správně uchopit) současnost, je dobré poznat historii příslušné oblasti lidské činnosti

z mailu Petra Hanzlíka - účastníka konference

FOTOGALERIE ^ (B. Lacko)

img 6562