dále ^^^ štítky 94 |  stránka je v rekonstrukci - děkuji ČeV, březen 2021

Systematický přehled významné angažovanosti v historii programování a nasazení VT u nás:

 • souvislosti
  • Branislav Lacko (*1943) pochází ..., studoval ...
      
  • svoji pracovní kariéru začal roce 1967 ... , 1981-1990 vedoucí OTŘ (spadalo i VS)
      
  • od r. 1991 VUT, aurtomatizace, , RIPRAN, publikace ,osobní stránkankanka   
      
 • podrobnosti
  • publikace, RT 1970 v maa, ... všechna možná členství ...
  • Prog-Tsw ...
  • prog-story  ...
      
 • komentář

^1815-2015 _ Konference a výstava Ada 200 - inicátor, předsedající konference a editor sborníku

originální data s příspěvky 1976-2004 na webu prog-story

Programování - TSW - SDOT  -  Ukončující worshop 2014  

Almanach Programování - TSW 2014

oficiální stránka VUT Brno - osobní stránka na otw.cz

odborný garant semináře Roboty v průmyslu 2015