O nás  -  Blog redaktora expozice  -  Autorské texty 
Redakční texty  (všechny články na portále bez podpisu, nebo podepsané ČeV)

1815-2015 _ Konference a výstava Ada 200
2015 - Předání sborníků Prog-Tsw 1975-2004 do TM v Brně

akce - Programování a Tvorba softwaru - výboru - - - člen org. výboru Prog-TSW 2000-2006 ?

Osobnostní profil

školení a konzultace kolem programovacího jazyka COBOL - reference
      cev.cemotel.cz/cobol/n2006-06.htm

Cevela MX COBOL - free compiler
      cev.cemotel.cz/cobol
od vytvoření portálu v roce 2006 do r. 2014 si kompilátor zaregistrovali uživatelé ve 43 zemích světa:
Argentina, Australia, Bangladesh, Belgium, Brasil, Canada, Cesko, China, Colombia, Dominican Republic, England, France, Germany, Hungary, India, Indonesia, Israel, Italy, Japan, Madagascar, Mauritius, Mexico, Morocco, Nederland, New Zealand, Nigeria, Pakistan, Philippines, Polska, Portugal, Puerto Rico, Republic of Moldova, Romania, Scotland, Slovakia, Slovenija, South Africa, Spain, Sweden, Thailand, Ukraine, United Kingdom, USA,
v dalších letech již registrace nepřibývají, protože kompilátor, včetně na něj navazujícího překladače Turbo C 2.0,
byly původně určeny pro v 16-bitové prostředí MS DOS a fungovaly ještě ve 32-bitových Windows-XP, ale s přechodem na Windows 7 a dále již nejsou běžně funkční ...       

2017 - akce TMB - beseda o analogových počítačích v Brně ... iniciátor, organizátor, foto, video
2016 - Cesta k aktuálnímu portálu prog-story - prezentace - Historie PG a VT
2016 - 1971 - Materiálová evidence v n.p. Ingstav Brno
2016 - 1970-1985 - Šestnáct let se sálovým počítačem Tesla 200 - Ingstav Brno
2016 - 1969-2016 - Cesta k aktuálnímu portálu prog-story ... - Historie PG a VT
2016 - 1962 - ... případ dvou trubek - autorské texty samostatné
2015 - 1960 - ... ničemu nevěřte, ale běžte se podívat ... - autorské texty samostatné
2015 > 1975 - Úvod do sborníku "Metody programování počítačů III. generace" - Programování Havířov
2015 - 1942-1950-1965 - Informace a totalita - autorské texty samostatné
2015 - model systému OBEC - systém - modelové příklady

1984 - Popis programového vybavení jako informační rozhraní, překladač číselníků adynamické volání podprogramů v DOS-3 - Programování Ostrava ČL
1983 - Důležitost informačního rozhraní pro specializaci a kooperaci v programování - Programování Ostrava ČL
1982 - Číselně definovaný minijazyk (CDM) a jeho použití pro manipulaci s daty - Programování Ostrava ČL
1981 - Praktické možnosti systémového popisu při programování a řešení vývoje ASŘ - Programování Ostrava ČL
1980 - Tvorba jmen v analytické a programové dokumentaci - Programování Havířov
1979 - Typizace algoritmů v oblasti zpracování dat - Programování Havířov
1978 - Problematika komunikace mezi účastníky zpracování hromadných dat - Programování Havířov
1977 - 0... 1977 - Řídicí práce a nasazení počítačů - autorské texty samostatné, originál text - výstřižky
1976 - Systémový přístup a logická stavba programu - Programování Havířov
1973 - Exkurze do světa mikrosekund - Ingstav Brno


příspěvky ve sbornících seminářů Programování-TSW na webu ČSSI-VŠB Ostrava:

originální data s příspěvky 1976-2004 na webu prog-story