PRŮVODCE  |  dále ^^^ štítky

   V průběhu prvních 20 let své existence, tj. 1975-1994 určitě nejnavštěvovanější seminář, který se zabýval problematikou praktického programování. Vznikl jako vizionářská iniciativa několika programátorů kolem ostravských VS (především OKD, Vítkovické železárny a NHKG), která byla v rámci preference těžkého půmyslu prominentně vybavena dovezenými počítači z vyspělých zemí (ICL, IBM a další).

   Vedle akcí (Algoritmy, Výpočtové stredisko a Sofsem), které vznikly podobně v návaznosti na činnost VVS OSN v Bratislavě s americkým počítačem CDC 3300 (spuštění 1969), patřil ostravský seminář v té době k nevýznamnějším setkáním specialistů kolem programování a nasazení VT v Československu.

ČeV - září 2015