symboly v názvu článku (nebo v odkazu či v textu)

 • ***    - - - v daném kontextu zvláště významný článek - vždy na konci názvu, štítek TOP ***
 • : .     - - - tématická skupina, která je dále členěná
 • :       - - - tématická skupina (kategorie)
 • .       - - - téma
 • ~      - - - instituce a informační zdroje
 • rok   - - - exponát
 • příjmení - - - lidé, osobnosti
 • (s)    - - - seznam (u spojovacích článků předřazená mezera)
 • '       - - - fyzický exponát, který nemá virtuální obdobu - na konci názvu, uložení udává kategorie nebo štítek
 • ^       - - - odkaz na interní stránku expozice, otevíraný v novém okně (externí odkazy jsou v novém okně vždy)
 • -/-     - - - rozpracovaný článek - (starší pracovní poznámka redaktora, nově už nepoužívaná)
 • .#.    - - -  publikace ???
 • (a)    - - - autorský text
 • .abc. - - - ABC rejstřík - rozpracované články
 • .e.    - - - externí virtuální exponát - (nepoužívá se pro institiuce !!!)
 • - k    - - - název je názvem kategorie - (stránka = blog kategorie) 
 • . er   - - - rozcestník na externí informační zdroje (v názvu bez mezery, v citacích s mezerou ". er")
 • .x.y. - - - aktuálně rozpracované články - (pracovní poznámka redaktora)
 • .z.    - - - rozpracované základní pojmy prog-story - (pracovní poznámka redaktora)
 • ------------
 • ns   - - - programování neuronových sítí
 • pr    - - - programování robotů 
 • ok  - - - revidované kategorie a seznamy
 • t     - - - revidovaná témata

ČeV - květen 2016