• zadáním jsou obsahově rozsáhlé rámcové cíle popsané na stránce Úvod, které nelze realizovat jednorázově, ale prakticky představují průběžnou komunikaci mezi tvůrci expozice a jejími návštěvníky

 • pro formu virtuální expozice podobného charakteru nejsou k dispozici žádné vzory
    
 • datovým základem expozice je sada 40 sborníků příspěvků ze seminářů Programování a Tvorba softwaru z let 1975 až 2014 v rozsahu asi 9500 stran, které budou v nejbližší době předány do sbírkoho fondu Technického muzea v Brně
    
 • postupná realizace stanovených cílů vyžaduje kromě zmíněného základu vyhledávání a odborné zpracovávání informačních zdrojů předem neznámého počtu a rozsahu, což v každém případě představuje časově náročný dlouhodobý proces
    
 • z uvedených důvodů byl jako prostředí pro budování expozice zvolen standardní redakční systém Joomla, který umožňuje nejen širší spolupráci s různými autory, ale především velice užitečné nástroje k vytvoření a operativním úpravám obsahové struktury

 • přímým důsledkém volby redakčního systému jsou jistá omezení, co se týče grafického řešení stránek, protože od počátku je využíváno pouze to, co systém "umí v základní výbavě a nastavení" a případné odborně i časově náročné grafické řešení šité na míru může přijít na řadu až po vytvoření přiměřeně zajímavého obsahu
    
 • obdobná omezení jsou v možnostech tvorby celé struktury expozice, protože základní podmínkou je postupné budování věcného obsahu, takže se redakční práce neobejde bez automaticky tvořených seznamů (s)