Souhrnný počet instalací ke konci roku 1988 v rámci ČSSR
 
  EC 1010M -   6 ks
   EC 1010 -    79 ks
   EC 1011 -    51 ks

tj. celkem      136 ks - zdroj: Ročenka 1989 - Sdružení uživatelů počítačů JSEP a SMEP