místo: Vaňkovka - Potrefená Husa, účastníci: Branislav Lacko, Vladimír Vérosta, ČeV

probírané body:

 • BL předal sborník TSW z Ostravy 2008 - tím je původní sada úplná, chybí už jen 2014
 • na webu je potřeba vhodně zveřejnit info ke konferenci ADA - pracovně realizováno
  viz a200_prispevky, ada_200_zamer-2
  (!) pokud předpokládáme, že příspěvky ze sborníku konference budou zveřejněny na našem portále, tak by to mělo být uvedeno v podmínkách pro autory i v textu sborníku nějak v tom smyslu, že k tomu pooskytují příslušná práva - tak, abychom se nedostali do rozporu s Autorským zákonem - chtělo by to ověřit (?)
 • na webu je potřeba zveřejnit návrh sborníku TSW 2014 - realizováno - viz almanach_2014_v1.pdf
  až Branislav rozhodně o konečném znění k tisku, tak z toho udělám jednotlivé příspěvky
  k samostatnému uložení na portále
 • VV položil otázku, co se stalo, když skončila životnost EC1021 - čím se to nahradilo - zajímavé historické téma - popsat jakými způsoby to pokračovala (blíže specifikovat vývoj v tom čase)
 • ČeV informoval o upřesněné koncepci portálu, diskutovalo se zájmech mladých lidí, atd, ...
 • shoda na 3-stuňové klasifikaci srozumitelnosti textů - 1 = populární, 2 = odborný, 3 = specializovaný
 • VV doporučuje, aby u článků byly "like" - funguje na facebooku i jinde - asi by řešila "anketka"
 • shoda, že zatím nebude napojení na sociální sítě, ale interakce je nutná
 • shoda rovněž na tom, že je vhodnější nepožadovat na účastnících registraci (mnohé to odradí)
 • VV navrhuje zvýraznění odkazů v textu, ale je připomínáno zhoršení celkové přehlednosti
 • ČeV ověří možnosti - komentáře, diskuzní fórum či nějak jinak (?)
 • BL i VV připomínají nutnost kontaktu - často bývá problém ho zjistit (!)
 • BL připomněl zajímavý názor o "zájmu lidí dopředu/dozadu s vazbou na věk mládí/stáří" - možná by stálo za esej - výzva pro něj :o)))
 • BL z výše uvedeného odvozuje jistou skepsi k výsledkům našeho snažení :o(((
 • ČeV upozorňuje na tématický okruh A - principy, kde je samostatné téma k výuce programování - výzva pro BL i kohokoliv dalšího k tomu cokoliv zajímavého napsat :o)))
 • VV poukazuje na důležitost výuky historie vůbec - stálo by za esej - výzva pro něj :o)))
 • ČeV zastává názor, že záleží čistě na nás, zda a jak ten portál dokážeme udělat zajímavý - :o)))

závěry:

 • na základě konzultace byl rozšířen prohlídkový okruh V - etapy vývoje o témata "nejstarší období" a "budoucí výhled"

 • je k dispozici už poměrně ucelený Plánek expozice, ale není to ještě zralé k zapojení širšího okruhu autorů - mj. i proto, že s právě probíhajícími změnami struktury a zatím chybějící oficiální doménou jsou některé odkazy nefunkční a články nedostupné !!! - předpokládám, že v nejbližší době upřesním možnost a pravidla registrace natolik, že by mohl BL přizvat své už plánované kolegy, ale jinak prosím zatím nešířit - musím to ještě v řadě detailů trochu dodělat, aby to bylo dostatečně přehledné :o)))

 • přípravu a svolání další konzultační porady někdy během 1 až 2 dalších měsíců zajistí Branislav