místo: vlak Brno - Ostrava a zpět, účastníci: Branislav Lacko, ČeV

Probírány byly různé body

  • BL dodá mailový adresář členů posledního org. výboru konferencí Prog-Tsw
  • BL zreviduje příspěvky, pokud byly vydány anglicky - česká verze je na portálu potřebná
  • diskutovala se užitečnost programovacího jazyka Karel
  • ČeV má zájem, zda se někde najdou podklady o hře kolem projektového řízení, tj. např. co se stane, když se zatají důležité informace - - -
  • BL slíbil kontakt na kolegyni, která převzala na MU předmět Jana Kučery
  • probírala se systémová dynamika rizika
  • odkazy na projekt TRI (?) a na "škrtnutí kybernetiky" - ?
  • diskutovaly se bariéry - "zámek" / "obec", vlivy vedoucích pracovníků a klíčová role systémového přístupu
  • s vazbou na DB počítačů se připomněla užitečnost seznamu instalací M 4030