ZPA 600 a začátek spolupráce PVT Brno s VÚMS Praha

zpa 600 big 02  

Josef Brlica vzpomíná na události v letech 1969-1970, na základě kterých byli "šikovní" programátoři z PVT Brno přizváni ke spolupráci s VÚMS Praha na přípravě operačního systému MOS pro EC 1021

ČeV, srpen 2017