Extrapolácie.sk

extrapolacie

  

... odkazy na oficiální stránky velkých akcí k historii a budoucnosti IT na Slovensku, konaných od roku 2015 ...

ČeV, říjen 2017