The Mark I Computer at Harward

mark one m  

Historie prvního programovatelného počítače v USA ...

ČeV, říjen 2014