Hlavní stránka Mini-web

   Jedná se o poměrně jednoduchý a přitom univerzální nástroj pro záznam a prezentaci informací ve formátu webových stránek. Technicky jde o jistou formu alternativy k aplikacím Word, Libre Office a Powerpoint, která se však zcela zásadně liší svojí koncepcí. Na rozdíl od nich se s ní nepracuje "uživatelsky", ale "programátorsky".

   Při práci se stavebnicí není k dispozici široká nabídka možností, ze kterých většina zpravidla pak nebývá prakticky využívána, ale tvůrce stránek od samého počátku musí sám aktivně navrhovat, psát a ladit zdrojový text v jednoduchém Mw-jazyku, ze kterého je generován zdrojový kód HTML. Takovým způsobem práce postupně získává a upevňuje si samostatnost, cílevědomost a další užitečné návyky i úvodní informace o vybraných základech programátorského řemesla. 

  Mini-web lze charakterizovat jako "nativní vývojové prostředí pro laickou tvorbu webových stránek a úvod do programování zdrojových kódů." Označení "nativní" znamená, že se stavebnicí Mini-web se pracuje přímo s aplikacemi "Průzkumník", Poznámkový blok" a příkazovými skripty operačního systému Windows 10, se standardním prohlížečem ( Chrome, Firefox, Edge, ...) a vývojovým prostředím Python IDLE.

    Seznámení s vybranými obecnými nároky na programování zdrojových kódů probíhá postupně na různých úrovních složitosti. Základem je Mw-jazyk pro řízení práce a návrh zadávacích kódů stránek Mini-web, který umožňuje získání  elementárních programátorských dovedností (formální náležitosti kódu, parametry, ladění).

   Na tento základ lze navázat prakticky libovolné experimentování v jazycích HTML, CSS, příp. JavaScript.  Úplné využití integrované koncepce stavebnice pak nabízí možnost dále pokračovat v navrhování jednoduchých příkladů příkazových skriptů Windows a programů v jazyku Python. Užitečným podkladem může být též samotné transparentní  programové vybavení Mini-web.    

   Vzhledem k jednoduchosti používání, snadné dostupnosti *) a uvedeným souvislostem, může aplikace Mini-web sloužit jako nástroj pro volnočasovou tvorbu webových stránek i k prvním krokům v oboru programování zdrojových kódů. To lze využít též jako nabídku pro alternativní dobrovolné téma při výuce předmětu Informatika pro žáky vyšších ročníků ZŠ a studenty SŠ.

 

 Čev - Modřice, 21. července 2022, úprava 28. srpna 2023

  *) Skripty, programy a vzory aplikace "Mini-web" jsou poskytovány 
     ve svobodné BSD licenci © Vlastimil Čevela 2022 a odpovídají obvyklým standardům.