@@@ - novinky & komentáře  |

... unikátní zánam názorů k vysokoškolskému vzdělávání, které před 44 lety v panelové diskuzi na semináří Sofsem ''76 prezentovali pánové Jiří Hořejš, Jan Sokol a další ... 6 s. - dle sborníku: www.knihovny.cz/Record

IMG 8111 diskuze  IMG 8112   IMG 8113 IMG 8114 Kral Sturc 

 

   Vzhledem k širšímu pohledu a dle názoru redaktora ke své obecné užitečnosti, budou vybrané citace dále přepsány do lépe čitelné formy: - ROZPRACOVÁNO ... ČeV

HOŘEJŠ:

   Profil každého absolventa ...
xxx xxx ...

   Musí-li se občas uživit ...
xxx xxx ...

   Jezdíval jsem počítat ...
xxx xxx

 

SOKOL:

   Byl jsem vyzván ...
xxx xxx ...

   K programování jsem přišel tak ...
xxx xxx ...

 

 Čeve - říjen 2020