@@@  novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela, 13. března 2021  |  Osnova pro systematické plánování - 1 s. (SP)

 Motto: "... člověče přičiň se a pámbu ti pomůže ..."

   Předkládaná "Osnova pro systematické plánování" je pokusem o návod, jak tuto starou lidovou moudrost rozvést do konkretních doporučení pro plánování osobního rozvoje. Podobně může sloužit i jako metodický podklad pro úvahy a písemné zaznamenání představ o vlastní životní náplni v daných konkretních podmínkách.

ČeV - březen 2021