Individuální osobní plánování

   Zveřejnění "Osnovy pro individuální osobní plánování" ve formátu "systematického přehledu" je součástí ověřování možnosti zjednodušeného uplatňování "systémového přístupu pro všední den". Jakákoliv zpětná vazba formou komentářů či mailů je proto velice vítána.

ČeV, 19. března 2021