téma - Trochu delší životopis Josefa Tvrdíka 1943-2020

Josef Tvrdik   ... Velice otevřeně podané svědectví přímého pamětníka všech hlavních událostí od konce II. světové války. Začíná vojáky Rudé armády v roce 1945, popisuje nástup totality po roce 1948, uvolnění v šedesátých letech a jeho konec 1968, programování a život v dobách normalizace, sametový převrat 1989 s následným vydechnutím a novým rozhlédnutím se po světě i po vlasti. Autor ho laskavě vytvořil a dal k dispozici na základě vyžádání od redaktora, za účelem přiblížení běžného dění, studia, sportování a společenských podmínek v době, o které pojednává expozice prog-story. ...

ČeV - 28.2.2021, foto web OU Ostrava