časopis - "Acta Informatica Pragensia" - vychází od r. 2012

acta informatica     

   ... on-line "open access" recenzovaný časopis, vydávaný VŠE Praha - jeho hlavní témata zahrnují teorii a aplikaci podnikových informačních systémů, a dále interakci mezi informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a lidmi ...

ČeV, leden 2018