Historický vývoj informatiky a počítačových disciplin

... komparativní práce, ve které se Zdeněk Smutný a Michal Doležel zabývají srovnáním rozdílného vývoje, pojmenování i chápání obsahu zcela nových vědecko-technických oborů v 60-tých a 70-tých letech 20. století v USA, ve Francii, v Německu a v SSSP ...

ČeV, leden 2018

Komentáře   

0 #2 Vlastimil Čevela 2018-01-11 18:15
... z pohledu bývalého programátora-analytika s průběžnou praxí v oboru od roku 1970 do nedávné současnosti považuji za nejvýstižnější pojetí INFORMATIKY to, o kterém pojednává obsáhlá (přes 600 s.) stejnojmenná publikace - autor J. Glenn Brookshear, Computer Press Brno 2013 ...
Citovat
0 #1 Vlastimil Čevela 2018-01-11 17:41
... problémy kolem rozdílného chápání určitých pojmů a jejich obsahu nejsou jen záležitostí třídění širších vědeckých disciplin nebo oborů výzkumu či výuky, ale mohou se týkat i dílčí odborné terminologie

konkretně při práci na vývoji tohoto portálu prog-story se často stává, že některé historické pojmy nebo témata jsou již dnes nahrazeny jinými anebo shodně pojmenované jevy dostanou v průběhu času zcela jiný význam (ASŘ, analytik, hromadná data a řada dalších) - někdy bývá dost náročné se s tím při tematickém zařazování a katalogizaci vyrovnat

připomenul bych také jistou souvislost s příspěvkem na semináři v Ostravě "1984 - Minimální slovník programování" - viz štítek [Boldiš] ^^^, který tehdy vyvolal širokou obecnější diskuzi ...
Citovat