Rozšíření prog-story o Mapu stránek

   ... vývoj portálu prog-story je nízkonákladový projekt a tak je odkázán na free-komponenty, které jsou k dospozici v používaném redakčním systému Joomla. Ten sice nabízí automaticky tvořenou mapu stránek, kterou však nelze ani třídit, ani upravit dle úrovní, takže vzhledem k rozsahu již přes 3 tisíce řádků je využitelná pouze pro práci redaktora v sekci R ... :o(

   ... dosavadní náhradní automatické řešení přes [štítek] se ukázalo jako pracné a nepřehledné - proto jsem se pustil do jeho přepracování - manuálně aktualizovaná Mapa stránek v klasickém formátu odkazuje na virtuální soubory článků dle hlavní nabídky a prohlídkových okruhů - vzhledem k nezbytným občasným drobnějším změnám struktury je však třeba čas od času provádět její manuální revizi, která i přes maximální snahu o pečlivost může někdy v dílčích případech způsobit dočasnou nefunkční nebo zkreslenou navigaci - děkuji za pochopení i za upozornění na případné nedostatky  ...

Vlastimil Čevela  - redaktor prog-story, Modřice - prosinec 2018