Počátky pevnostních výpočtů potrubí na Minsku ...

turbina oradea    Josef Brlica vzpomíná na 60-tá léta min. století, kdy se v První brněnské začínalo s pevnostními výpočty parovodů pro elektrárny a teplárny - toto vzpomínání ilustruje dobová fotografíe z montáže turbiny 55 MW v teplárně Oradea v Rumunsku. Po zvětšení je na ní vpravo vidět mohutná příruba vysokotlaké části, ke které se z parního kotle, vzdáleného asi 50 m, přiváděla dvěma větvemi potrubí o rozměrech 273x36 mm přehřátá pára o tlaku 140 at a teplotě 570 stupňů Celsia.

     Pokud by bylo takové potrubí rovné, za provozní teploty by na pevných koncích vzniklo napětí téměř 15 t/cm2 . Aby k tomu nedošlo, je nutné v něm umístit pevné body a trasu vést tak, aby se při zahřátí mezi nimi mohlo bez problémů roztáhnout. Zmiňované pevnostní výpočty pak kontrolují, zda navržená trasa potřebné podmínky splňuje.

   Dodavatelem technologie III. bloku CET Oradea (tj. především kotle, potrubí i turbiny) byla První brněnská a uvedenou fotografii jsem na montáži pořídil asi v polovině roku 1967. Projekt byl dokončem koncem roku 1964, takže pevnostní výpočty na Minsku 22 musely proběhnout v době, o které kolega Brlica píše. To je zase moje osobní vzpomínání, protože jsem pro ten blok byl hlavním projektantem a pak jsem asi půldruhého roku na stavbě vedl šéfmonáž potrubí a vykonával autorský dozor.

ČeV - červenec 2017