@@@ novinky & komentáře  |  souhrnné historické pohledy  |  autor: Josef Brlica  |  PRŮVODCE dále ^^^ šítky

   text příspěvku,  9 s.  - pamětnické vzpomínání na počátky pevnostních výpočtů potrubí v Projektovém odboru První brněnské strojírny (IBZKG), které tehdy byly pravděpodobně první VTV aplikací v Československu, prakticky používanou v běžné podnikové praxi ...

   ... současně jsou nejen velice názorně popsány tehdejší poměry při nástupu nové generace mladých inženýrů do zaměstnání, ale i dramatické důvody, které vlastně k rychlé realizaci vedly, včetně setkání s metodami STB ...

   dále jsou zobrazeny související dobové články v podnikovém časopise "Nápor", fotografie ze sálu Minsku 22 ve výpočetním středisku IBZKG ve Slatině a členové výpočtové skupiny projektového odboru - komentáře a souvislosti viz text příspěvku.

 

IBZKG = První brněnská strojírna závody Klementa Gottwalda
VTV = vědecko-technické výpočty
STB = Státní bezpečnost

ČeV, 9. srpna 2017 

clanek1 clanek2 clanek3

 

minsk4 minsk1 minsk2 minsk5 minsk3