Darované publikace do knihovny TM v Brně

2106 03a

   

... v souvislosti s nově zahájeným on-line propojením mezi portálem prog-story a  katalogem Tritius bylo dne 3. června 2021 do knihovny TM v Brně předáno několik unikátních publikací ze soukromých sbírek dárců: Branislav Lacko - Lysice a Vlastimil Čevela - Modřice. ...

ČeV - červen 2021