Propojení portálu prog-story a knihovny TM v Brně

obrázek   

... specializované rozšíření dosavadních aktivit TMB, tj. kombinace fyzické expozice Výpočetní techniky a on-line informačních zdrojů na portálu prog-story o možnost snadnějšího badatelského přístupu k související písemné dokumentaci ve fondu knihovny TM v Brně i jinde ...

 

ČeV - květen 2021