... příběh PROG-STORY ... / kapitola 10. |  @@@ - novinky  |

   V rámci dnes již téměř 7-leté úspěšné spolupráce garanta za TMB (Pipota) a externího redaktora (Čevela) vznikl námět na specializované rozšíření aktivit TMB o nabídku k usnadnění badatelské činnosti v zájmové oblasti. Jde o doplnění kombinace fyzické expozice Výpočetní techniky a on-line informačních zdrojů na portálu prog-story o možnost snadnějšího badatelského přístupu k související písemné dokumentaci ve fondu knihovny TM v Brně i jinde.

   Cílem je, aby si zájemce na základě tematicky zaměřených rejstříků na portálu prog-story prostřednictvím jeho nové on-line rubriky "KNIHOVNA" mohl mailem rezervovat potřebnou papírovou dokumentaci k osobnímu prostudování nebo si ji objednat přes meziknihovní výpůjčkovou službu. Na straně katalogu Tritium Knihovny TM pak budou u všech propojených položek přímé odkazy na odpovídající vizitky prog-story.

   Za pomoci vedoucí knihovny TM p. Jany Trubákové byl do propojeného systému jako první zařazen nedávno získaný unikátní firemní katalog, vydaný v Tesle Pardubice asi roku 1963 s názvem "Soubor stavebnicových prvků analogových počítačů AP3M, AP4". On-line dokumentace prog-story je tak doplněna možností prostudovat si originální dobou dokumentaci na papíře. Z katalogu knihovny se pak čtenář přes vizitku prog-story třeba v tomto konkretním případě dostane nejen k bohaté on-line dokumentaci kolem historie analogových počítačů, ale i k video a fotodokumentaci kolem počítače AP3M, který je součástí fyzické expozice VT a k podrobným informacím z besedy přímých pamětníků jeho využívání na VUT a VAAZ v Brně. 

ČeV - květen 2021