... příběh PROG-STORY ... / kapitola 11. |  @@@ - novinky  |

   Nedávno zahájený projekt má za cíl nejen realizovat propojení katalogu knihovny TM s on-line dokumentací prog-story, ale též doplnit stávající knižní fond o knihy a firemní dokumentaci z depozitáře a umožnit jejich zpřístupnění pro odborný interní i externí badatelský přístup. A tak bylo potřeba rozhodnout, zda do oblasti našeho zájmu patří skripta z Univerzity Karlovy v Praze s názvem "Základy psychologie pro učitele", vydaná v roce 1979 pro posluchače filozofické, matematicko-fyzikální, přírodovědecké a pedagogické fakulty.

   Na první pohled se to nezdá - takový humanitní obor přece nemá nic společného s programováním a s počítači, ale když se nad tím zamyslíme, tak zjistíme, že je to úplně jinak. Psychologie je "nauka o duševnu" - studuje totiž lidské chování. "Programování" v širším slova smyslu se zabývá zapojením strojů (počítačů) do činností, které vykonávají lidé a spadá do discipliny "systémového inženýrství". A právě lidský faktor bývá často tím nejslabším článkem, který rozhoduje o úspěchu  či neúspěchu rozsáhlých a složitých "systémových" projektů.

   To platilo nejen v době našich začátků před 50 lety, kdy jsme museli lidi v podniku přesvědčit a zaučit pro aktivní spolupráci v do té doby pro ně naprosto neznámých podmínkách. Stačí si připomenout nedávné problémy s registrací na očkování přes internet, kdy autoři IT řešení nedokázali správně odhadnout a přiměřeně ošetřit zájem lidí, ale i potřeby přeregistrování a další. Rovněž řada notoricky známých velkých problémů s pražským "Open Card" či systémem pro výběr mýta na dálnicích mělo původ v selhání lidí na rozhodovacích pozicích, protože nedokázali předem vnímat a ošetřit všechny potřebné budoucí souvislosti.      

   Předmět zájmu našeho portálu "prog-story" je tedy poměrně velice široce "interdisciplinární" a proto i první z hlavních tematických sekcí má název "A - systémy a programování". Podstatou systémového inženýrství, stejně tak jako v našem případě "systematických přehledů", je vyhledávání všech podstatných faktorů, které by mohly ovlivnit dosažení potřebného výsledku. Vytvoření podmínek pro správné chování zapojených lidí proto do něho patří mimo jakoukoliv pochybnost.

   V seznamu dle štítku "lidský faktor ..." ^^^ najde čtenář více než šest desítek článků od různých autorů, Jeden z nejzajímavějších asi je Pojmy a dojmy z roku 1990 od kolegy Richarda Bébra na ostravském semináři "Programování - Tvorba SW", který na str. 86 velice výstižně charakterizuje rozdíly mezi neosobně rutinním a skutečně profesionálním přístupem.

Vlastimil Čevela, Modřice - červen 2021