PORS Opava  

@@@  novinky & komentáře  |  hlavní podklady a info:  .T200 ^ - .sály ^  |  autor: Vlastimil Čevela  |  dále [ ... ] ^^^ štítek

 

 

Uspořádání rubriky "T200 - využití ...":

 • seznam článků (s), zabývajících se využitím, obsahově doplňuje seznam (s) "T200 - výroba ...",
  pouze několik málo zásadních přehledových článků je pro usnadnění orientace duplicitně v obou rubrikách ...
    
  v obou hlavních i navazujících seznamech lze prohledávání vymezit zadáním roku nebo desetiletí,
  ke kterým se má požadovaná informace vztahovat ...
    
 • většina článků v obsáhlé rubrice "T200 - využití ..." je duplicitně zařazena v podřízených seznamech (s),
  ". aplikace ..." a ". Dataclub ..." popisujících vybrané tématické oblastí aplikací pro snadnější vyhledávání ...
    
 • podřízený seznam "aplikace T200 v n.p. Ingstav Brno" ^ navazuje na různě publikované odborné příspěvky, popisující činnost a výsledky VS Ingstav, i na na rozsáhlý a svým způsobem unikátní dobový podnikový časopis 1970-1990 - Zpravodaj Ingstav Brno (vybrané články) ^, který systematicky po dobu 20-ti let dokumentuje nejen úspěšné "průmyslové zpracování dat", ale též využívání počítače při "budování ASŘ", včetně dalších souvislostí (mikrozáznamy, optické čtení, systémový přístup, spolupráce s uživateli, projektová příprava na nový počítač EC 1026, atd ...) v jednom z tehdejších největších stavebních podniků u nás - záměrně jsou vybrány i některé typické články a grafika, ukazující tehdejší způsoby "každodenní propagace socializmu" ...
    
  cílem je ukázat, že problematika širšího nasazení počítačů vyžadovala řešení nových věcí, které nebyly vymezeny ani typem počítače (T200), ani oblastí využívání (stavebnictví), ale představovala výzvy, které tehdy platily obecně - a některé z nich, především kolem využívání systémového přístupu, platí i dnes ...

ČeV, červenec 2019