podřízený seznam "aplikace T200 v n.p. Ingstav Brno" ^ navazuje na různě publikované odborné příspěvky, popisující činnost a výsledky VS Ingstav, i na na rozsáhlý a svým způsobem unikátní dobový podnikový časopis 1970-1990 - Zpravodaj Ingstav Brno (vybrané články) ^, který systematicky po dobu 20-ti let dokumentuje nejen úspěšné "průmyslové zpracování dat", ale též využívání počítače při "budování ASŘ", včetně dalších souvislostí (mikrozáznamy, optické čtení, systémový přístup, spolupráce s uživateli, projektová příprava na nový počítač EC 1026, atd ...) v jednom z tehdejších největších stavebních podniků u nás - záměrně jsou vybrány i některé typické články a grafika, ukazující tehdejší způsoby "každodenní propagace socializmu" ...