V USA "objevili Ameriku": COBOL je i po 60 letech užitečný jazyk ...

logo COBOL

  

... komentář redaktora prog-story k aktuálně (duben 2020 v USA) oživenému zájmu o programovací jazyk COBOL ...

ČeV - květen 2020