Estetika a lidské aspekty programování

ershov   Podrobný výtah z přednášky, kterou v roce 1972 v USA přednesl jeden ze světově 
   významných vědců v oblasti informatiky - Andrej P. Jeršov, v návaznosti pak též
   osobní vizitka s odkazy na odborný profil z US a RU zdrojů - - -

   ČeV - duben 2017