uk - vybrané stránky BBC

rekonstrukce (štítky) a doplnění                                                                                                                                                 ČeV - července 2017
obsah:      
                                                                                                                                          ČeV - srpen 2015
   - vyhledávání na portálu BBC, odkazy na výuku angličtiny
   - Codes that Changed the World - Fortran, Cobol, Basic, Java, ... - audio výklad
   - How do we get computers to do what we want - základy programování pro děti
   - 1675-2008 Timeline - The power of computer code - vybrané milníky z historie programování
   a další ...