Zpracování materiálové evidence na počítači Tesla 200 ...

material 1973  

   on-line přístupný přepis dobového dokumentu (Vlastimil Čevela, 1973), který popisuje v té době již od r. 1971 úspěšně fungující jednu z největších agend podnikového VS Ingstav Brno, vstupem dat tehdy byly decentralizovaně pořizované 8-mi stopé děrné pásky

   ČeV - červenec 2017