Profesor Navrátil a návštěva u firmy Honeywell

Josef Brlica vypráví o pracovní cestě do Anglie v roce 1967 a srovnáná dobové poměry v obou zemích

ČeV, srpen 2017