Využívání počítače LGP 30 na VUT v Brně r. 1962 pro n.p. ŽĎAS

letme nuzky


    ... v souvislosti s přípravou konference "60 let od instalace LGP 30 ..." doplnil kolega František Laryš další podrobnosti ke stručné zmínce, že "První výpočet na samočinném počítači pro ŽĎAS byl proveden v roce 1962 na počítači LGP30 a týkal se stupnice nůžek. Následovaly další technické výpočty, výpočty z oblasti matematických metod a pod." ...

ČeV - červenec 2021