@@@  novinky & komentáře  |  souhrnné historické pohledy  |  autoři: Jan Grigar a František Laryš

lps077x

 

text příspěvku - z roku 1985, 7 s.

 

 

 

@@@  novinky & komentáře  |

letme nuzky   

   Redakční doplnění v r. 2021: v souvislosti s přípravou konference "60 let od instalace LGP 30 ..." jsem požádal jednoho z autorů, zda by se ke stručné zmínce v úvodu příspěvku "První výpočet na samočinném počítači pro ŽĎAS byl proveden v roce 1962 na počítači LGP30 a týkal se stupnice nůžek. Následovaly další technické výpočty, výpočty z oblasti matematických metod a pod " dalo zjistit něco bližšího ... ČeV

kolega František Laryš mi k tomu napsal:
   Tvůj dotaz představuje pro mne historický oříšek. Já jsem do ŽĎASu nastoupil na podzim r. 1960 a výpočtům jsem se začal věnovat až po několika letech. Výpočet "stupnice nůžek" jsem určitě nezajišťoval já. Kontaktoval jsem dva kolegy konstruktéry, se kterými jsme vygenerovali asi tuto historickou "pravdu":
 
   Jednalo se o nastavení délek stříhaných vývalků tzv. letmými nůžkami. Ty stříhaly např. pás plechu na zvolené délky při jeho pohybu (viz str. 262 sborníku Inženýrská mechanika - 25 let). Mechanizmus rovnačky byl mechanicky svázán s mechanismem nůžek a pomocí nastavení variátoru se volily stříhané délky. Protože tehdy v r. 1962  neexistovaly displeje asi byl použit kruhový ukazatel s rafikou, která ukazovala nastavenou délku. A pro výpočet poloh a nakreslení stupnice se použil počítač - šlo o řadu opakujících se přesných výpočtů. Tož asi tak.