METODA sytémového přístupu

system 1981m


 ... zjednodušená prog-story definice metody, jako nástroje k řešení složitých problémů, odkazy pak vedou na další interní i externí info-zdroje na různé populární i vysoce odborné úrovni - komentáře jsou velice vítány ...

ČeV - březen 2015, upraveno - únor 2019