Souhrnné historické pohledy

souhrnne historicke pohledy   autorské články (interní i externí), které nabízejí souhrnný pohled na delší časové období - - -
autoři pocházejí z různých prostředí a proto se jejich pohledy mohou i dost zásadně lišit - - -
v rubrice je aktuálně připraven seznam více než dvou desítek záznamů od jednoduchých článků až po odkazy na rozsáhlé externí portály se stovkami textů a fotografiemi ...

ČeV, 1. května 2019