@@@ novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela  |  souhrnné historické pohledy  |  PRŮVODCE  |  .T200

ingstav t200Ingstav 1986Motto:

   Projekt Tesla 200 vznikl v rámci uvolnění kontaktů s vyspělým světem kolem roku 1968 a znamenal významnou etapu v rozvoji výroby a nasazení výpočetní techniky i v historii programování v rámci ČSSR. Svým pojetím však nezapadal do tehdejší koncepce rozvoje v rámci socialistických zemí a tak byl administrativním zásahem v roce 1978 ukončen a jak bylo v oněch časech obvyklé, víceméně určen k zapomnění.- - -

   Myslím si, že těch 169 fungujících instalací, k tomu stovky specialistů, co se realizaci projektu v přípravě, servisu i ve výrobě věnovali a dalších minimálně 12 tisíc lidí, kteří se programátorsky, technicky a provozně podíleli na úspěšném uplatnění dodaných počítačů při zpracování hromadných dat i v dalších oblastech si zaslouží, aby k tomu zapomnění nedošlo - - -

   V této fázi bádání jsem zvolil formu pamětnických vzpomínek na období 18 let, kdy jsem se každodenní práce na tomto počítači osobně zúčastňoval - celková historie aktivního využívání počítačů Tesla 200 je delší a po získání potřebných informací, bude prezentace příslušně upravena. - - -

Vlastimil Čevela, srpen 2016, .sály-t200

... nikoliv šestnáct, ale osmnáct let ... :o)))
... článek se původně jmenoval "Šestnáct let ...", ale při dalším bádání a studiu dobových podkladů jsem dodatečně zjistil, že provoz počítače Tesla 270 ve VS Ingstav Brno byl definitivně ukončen až s platností 12/1987,
viz prog-story.technicalmuseum.cz/.../... ^
ČeV, červenec 2019


Úvod

   Předkládaný příspěvek obsahuje rámcový přehled doložených faktů a informačních zdrojů, získaných redaktorem prog-story v rámci bádání kolem projektu Tesla 200 k datu poslední aktualizace - červenec 2019.

 

Historie projektu

   V průběhu 60-tých let min. století došlo k převzetí francouzské firmy Bull americkým koncernem General Electric a v té souvislosti k zastavení prací na rozpracovaném projektu Gamma 140. Tehdejší dočasné politické uvolnění pak k tomu oslabilo dosavadní embargo na strategické technologie. Díky příslušné iniciativě a maximálnímu nasazení z čs. strany se podařilo rozvinout spolupráci formou licence, rychlé dotažení projektu k zahájení výroby a dodávek, ale v neposlední řadě též osvojit si řadu moderních technologií i pro další vlastní rozvoj projektu pod názvem Tesla 200 [Bull].

   "... uskutečnění projektu TESLA 200 znamenalo pro celé československé hospodářství značný přínos, neboť došlo poprvé ve větším měřítku k vybavování výpočetních středisek, podniků a akademických pracovišť modely počítačů, jež snesly plné srovnání s tehdejšími počítači světové úrovně ... " - [Kovář], [T200], [S4004], [IBM360]

   V průběhu let 1969 až 1979 byla (většinou v režimu "na klíč") realizována instalace 169 systémů sálových počítačů řady Tesla 200/300 ve více než 50 lokalitách v rámci ČSSR s následným průběžným servisem a vyškoleno 12.040 pracovníků odborného personálu pro jejich programování, obluhu a technickou údržbu. Dle ankety s daty za rok 1977 pracovalo téměř 95 % VS s počítači Tesla 200 v intenzívním provozu 2 a více směn denně [ÚVTT].

    V bádání po dalších faktech z historie projektu Tesla 200 se pokračuje - jakékoliv související informace a případná spolupráce ze strany návštěvníků expozice prog-story budou s díkem přijaty - - -

 

Informační zdroje

 • Osobní svědectví autora článku,
  mj. se analyticko-programátorsky podílel na řízení a vývoji projektů z oblasti zpracování hromadných dat, úspěšně realizovaných ve výpočetním středisku PŘ Ingstav n.p. Brno.
  • úvodní školení Tesla 200 v Železném Brodě na počátku r. 1970
  • externí ladění ve výpočetních střediscích PORS Brno, PORS Prešov, ISGR Bratislava
  • účast na převodu agend ze zpracování na 80 a 90 sl. DŠ ve strojně početní stanici (Brno, ul. Kroftova) 
  • průběžná práce na podnikovém počítači Tesla 200, instalovaném v létě 1971 (Brno, ul. Koněvova)
  • účast na převodu agend na EC 1026 (instalace 1984) a ukončení provozu Tesla 200 koncem r. 1987.
 • Ivo Machačka - osobní svědectví a podpora při bádání,
  aktivní účastník na projektu Tesla 200 v 60-tých a 70-tých letech,
  mj. organizátor seminářů o jazyku COBOL, předseda závodní pobočky ČSVTS při ÚVT Tesla, ...
 • Petr Podešva - osobní svědectví a podpora při bádání,
  aktivní účastník na projektu Tesla 200 v 60-tých a 70-tých letech,
  mj. účastník spolupráce s programátory Bull v Paříži na dokončování kompilátoru COBOL pro Teslu 200, ... 
 • [ÚVTT] - Zpravodaj pro VT - Dataservis ÚVT Tesla, vydávaný v letech 1969 až 1978,
  v pracovních podkladech redaktora prog-story se nachází kompletní digitální forma všech vydání,
  zpřístupněný je zatím ročník Dataservis 1978 ^, obsahující příspěvky s rekapitulací projektu Tesla 200,
  mj. též přehled: Instalace počítačů Tesla 200 ^ - v badatelské práci se pokračuje
 • [Bull] Gamma 140 Project History
  www.feb-patrimoine.com/gamma_140 ^ - web, odstavec Tesla revival (1967 - 3Q 1968),
  (obsahuje chybnou informaci o rozsahu produkce v letech 1968-1969 a o exportu do SSSR) 
 • [Kovář] - Historie počítačů v Československu
  www.historiepocitacu.cz/stredni-tranzistorovy-pocitac-tesla-200 ^ - charakteristika
 • [T200] - Počítače řady Tesla 200 - technický popis (výbrané stránky) ^, ÚVT Tesla 1971
 • [S4004] - Počítače řady Siemens 4004 ^ - vybrané parametry ^, Siemens AG 1965
 • [IBM360] - System/360 Model 22 - www-03.ibm.com/ibm/history/mainframe_PP2022.html ^, 1971


ČeV - v Modřicích dne 21. srpna 2016, doplněno 07/2019