ŠTÍTKY - 1) u všech článků zobrazit - 2) teprve pak skrýt v nabídce - 3) při opačném postupu se smažou !!! !!! !!!

ČeV - listopad 2020

... kapitola z publikace Ingstav 1951 až '76, autor textu pravděpodobně Karel Staněk ve spolupráci s vedoucím VS, kterým byl tehdy už Miroslav Dostál *). Iniciátorem zakoupení počítače byl ekonomický náměstek Antonín Fornůsek a prvním šéfem VS Vilém Drkal, který spolu s kolegy Dostálem a Zdeňkem Literákem přešli ze ZKL Líšeň. Vedoucím provozu byl Ladislav Majda *) a dalšími členy vedení byl Jiří Pressfreud a Vlastimil Čevela *).

*) zakládající členové VS Ingstav Brno v roce 1969, kteří v něm pracovali až do rozpadu podniku v létě 1990 ...

... kapitola z publikace Ingstav Brno 1986 ...

VS pod vedením Viléma Drkala vzniklo v útvaru ekonomického náměstka Antonína Fornůska z jeho iniciativy. Po odchodu A. Fornůska odešel i V. Drkal a až do r. 1990 vedl VS Miroslav Dostál jako odbor v útvaru EN Jana Cigánka. Vedoucím Operativně technické skupiny ASŘ, která byla poradním orgánem podnikového ředitele byli jeho asistenti Karel Staněk a později Jaromír Pěnčík. Převod zpracování na EC 1026 byl náročnější, než se v textu předpokládalo a tak byl provoz počítače Tesla 200 ukončen až s platností 12/1987. Po rozpadu podniku Ingstav v roce 1990 ještě nějakou dobu VS v budově PŘ fungovalo a poskytovalo služby nově vzniklým subjektům, termín jeho zániku redaktorovi není znám. ...

ČeV, červenec 2019

1965-1990 - Využívání VT v podniku Ingstav Brno

xxx

@@@  |  tematické skupiny M ABC <<<

ROZPRACOVÁNO - od března 2016 dlouhodobě - ČeV
zatím nepředaný sbírkový soubor virtuálních a fyzických dokumentů k činnosti VS Ingstav n.p. Brno

Úvodní poznámka
Předkládaná rubrika nezpracovává úplnou historii VS Ingstav Brno, ale systematický a ucelený pohled autora na dění, kterého se jako programátor-analytik na různých vedoucích pozicích přímo zúčastnil. Navazující virtuální exponáty i fyzické dokumenty jsou v seznamech k příslušným štítkům.

Termíny akcí s aktivní účastí (ČeV) - kromě více než 30x v Havířově a Ostravě ba seminářích PG-TSW:

 • 7001-05_02-13 - Programování v jazyku APS, ÚVT Tesla, Železný Brod
 • 7002-18_03-05 - Programování v jazyku Cobol, Ingstav Brno
 • 7110-11_15 - Základní standardní programy, ÚVT Tesla, Rabyně
 • 7211-21_24 - Vysoké Tatry, hotel FIS, SVTS Bratislava - jen účast (seznam účastníků) ...
 • 7201-17_21 - Školení programátorů výpočetního automatu CONSUL 261, Zbrojovka Brno, Bohdalov
 • 7302-20_22 - Olomouc, SVTS Bratislava - Materiálová evidence na T200 pomocí Consul 253 ...
 • 7305-05_xx - zájezd na výstavu výpočetní techniky systému RJAD, Čedok, Moskva
 • 7310-01_03 - Vysoké Tatry, hotel Bellevue - ÚVT Tesla, DT SVTS Bratislava - Budování a organizace VS ...
 • 7311-06_07 - Brno, GH Brno, ÚVT Tesla (technicko-provozní sekce) - vystoupení xxx ...
 • 7410-23 - Brno, Bohéma klub - NŘ VS Ingstav a zkušenosti s jednotnou metodikou budování ASŘ ...
 • 7504-09 - Brno, restaurace Union - Uspořádaná logika a organizace programování ...
 • 7605-03_04 - Paha, Filmový klub, ČSVTS Kancelářské stroje - Metodika uspořádaného programování ...
 • 7705-24 - Brno, Soc. akademie - Řídicí práce a nasazení počítačů
 • 7506-10_13 - Vysoké Tatry, SVTS Bratislava - Algoritmy zpracování HD metodou UP ...
 • 7903-19_21 - Karlovy Vary, GH Moskva, DT ČSVTS Praha - Racionalizace činnosti programátora a unifikace ...
 • 7904-23_27 - Vysoké Tatry, hotel Patria, SVTS Bratislava - Elemntární aktualizace sekvenčního dat. souboru ...
 • 8001-17 - Mikrofiše, mikrofilm a jejich využití v řízení, ČSVTS a Socialistická akademie, Brno - hotel Morava
 • 8106-08_26 - Základy programování v operačním systému OS, Kancelářské stroje NOTO, Zlenice
 • 8111-19 - Brno, hotel International, ČSVTS - Formuláře a počítačové zpracování dat
 • 8209-20_10-08 - Programovací jazyk Cobol Dos-3, Kancelářské stroje NOTO, Český Brod
 • 8211-02 - Aplikace mikrozáznamů v ASř, Krajský seminář prog. sekce SU JSEP a SMEP, bRNO
 • 8305-10_12 - Racionalizace administrativy (mikrografie, MIS), DT ČSVTS Praha, Karlovy Vary
 • 84xx-yy - seminář Výpočetní středisko '84 - dopis s poděkování za práci v org. výboru
 • 8503-25_27 - Gottwaldov, hotel Moskva, DT ČSVTS Praha - Vliv kvality a spolehlivosti (panel) \...
 • 8502-13 - Brno, Dopravně inženýrská organizace - Charakteristika ASŘ ...
 • 8510-15 - Brno, VUT FAST Barvičova, - Inf. systém pro potřeby budování ASŘ ...
 • 8603-17_20 - Karlovy Vary, GH Moskva, DT ČSVTS Praha - Vliv kvality a spolehlivosti (ref) ...
  poděkování za aktivní účast v org. výboru (14. ročník, dopis na řed. Hffmanna)
 1. realizovaný projekt
  • Zajištění podmínek pro vybudování nového VS Ingstav na PŘ v Brně
 2. výchozí stav a zadání
  • struktura podniku, počet zaměstnanců a staveb ...
  • počítání od roku 1965 (asi napsat co ...) - <<
  • s termínem zahájení provozu nového počítače v létě 1971 ukončit děrnoštítkové zpracování v SPS
 3. hlavní body řešení
  • stavba nové budovy PŘ - Koněvova 55 (dnes Vídeňská) v Brně - kolaudace 1971
   svého času nejmodernější administrativní budova v Brně - architekt Ruller
  • personální vybavení - zkušený vedoucí, základní tým vedení VS, programátoři-analytici s VŠ kvalifikací (vedoucí a několik spolupracovníků výměnou za postavení haly pro ZKL Líšeň)
  • stanovení koncepce = centrální počítač Tesla 200 na PŘ a decentralizované pořizování dat na závodech
   (děrná páska - organizační automaty 19x Consul 253 a 3x Consul 261 Zbrojovka Brno, přeprava vlakovou poštou)
  • odborné školení personálu VS pro práci s novým počítačem a se stroji na pořizování dat
   (proběhlo xxx - xxx - xxx)
  • prostor pro systémovou analýzu a programovou i realizační přípravu
 4. charakteristika problému
 5. dosažené výsledky

 

@@@  novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela

P90003

.

   Shodou okolností jsem zjistil, že dnes je to přesně 52 let, od 3. června 1970, kdy na počítači Tesla 200 ve VS Ingstav Brno (omyl - bylo to v PORS Brno, v Ingstavu byl až za rok) vznikl protokol o překladu zdrojového programu COBOL - data/ingstav/tb-7006-03.pdf. *)

 

  Jde o nejstarší dochovaný osobní exponát, který dokumentuje můj první prakticky využívaný program, vytvořený krátce po absolvování potřebných školení na počátku téhož roku. Byl to jeden z prvních a nejdůležitějších standardních programů a sloužil pro výpis z magnetické  pásky ve formátu tzv. "Tiskové banky" na tiskárnu.

  Uvedené souvislosti jsou snad trochu zajímavé historicky, ale hlavní důvod, proč o tom píšu je současná skutečnost, že přepsaný tehdejší zdrojový kód COBOL je po několika formálních úpravách (označeny komentářem * a *>) normálně přeložitelný a spustitelný současným kompilátorem GNU COBOL a tedy i ostatními (IBM, MF, Fujitsu, ...). On totiž COBOL je i po více než 60 letech od vzniku stále populární - podle TIOBE indexu je na pozici 26, před Adou i Fortranem.

  Způsob popsání algoritmu ve zmiňovaném programu je poplatný tehdejší době, kdy ještě nebyly známy zásady strukturovaného programování. On nám totiž na úvodním školení nikdo neřekl, že z hlediska srozumitelnosti je daleko vhodnější členit zdrojový kod po úrovních pomocí "perform", než nekontrolovaně použít skoky "go to". Za pár let už jsme se to naučili a naše typové algoritmy (dnes "patterns") sloužily jako metodická pomůcka na školeních Tesla. 

Vlastimil  Čevela, Modřice 3. června 2022

*) Protokol byl vytištěný  bez číslování řádků a křížových referencí. na řádkové tiskárně I51 Tesla 200 (kromě tisku na papíře je k dispozici i původní technický popis (ormig).

 

... v červnu 1973 jsem se na základě zadání od ekonomického náměstka PŘ Ing. Fornůska zúčastnil 1. semináře nové techniky ÚVTT v české státní spořitelně v Praze, kde byla kromě odborných přednášek též v provozu předvedena funkční konfigurace mikrofilmového výstupu (Computer Output Microfilm - COM) z počítače Tesla 200 a o získaných informacích jsem zpracoval písemnou zprávu. Ta následně na podzim v roce 1978 sloužila jako jeden z podkladů pro návrh projektu "Mikrografický Informační Systém" Ingstav ...

program semináře a přehledná písemná informace:
   >>>  1973 - Mikrofilmový výstup z počítače Tesla 200 ' - 1+5 s. - [mikrofilm ...]^^^ štítek

ČeV, listopad 2017

<<<  maa '75/2 s. 62-66

autor: Vlastimil Čevela                                             Mechanizace a automatizace administrativy 2/1975
*) V literatuře bývá uváděn pojem "strukturované programování" dle doslovného překladu z angličtiny, avšak ten přesně vystihuje pouze část problematiky, kterou se tato stať zabývá - pozn. autora 

   Během velice krátké doby, konkretně od září 1978 do konce roku byl navržen a spuštěn do realizace poměrně rozsáhlý vnitropodnikový projekt - Mikrografický infromační systém (MIS). Zahrnoval nejen tvorbu výstupních počítačových sestav na mikrofiších (COM), ale i rozšiřování vnitropodnikových pokynů a předpisů s centrálním počítačově tvořeným aktuálním rejstříkem (FOT).

   Vedením projektu a koordinací jeho realizace byl pověřen Vlastimil Čevela, tehdy vedoucí oddělení Automatizace obchodního úseku ve výpočetním středisku (AOU VS).

dobové oficiální i neoficiální materály:
   >>>  "1978 ... Mikrografický systém ... - dokumentace '" - [mikrofilm ...]^^^ štítek

ČeV, listopad 2017

autor: Vlastimil Čevela, doslovný přepis originálního textu, publikovaného ve sborníku "Programování Ostrava - 1989"

   Obsahem předkládaného příspěvku jsou částečně zobecněné zkušenosti ze zásadního inovačního vývoje a navazující realizace projektu zpracování dat materiálové oblasti ve VS Ingstav Brno. Konkretně šlo o přechod z magnetopáskově orientovaného počítače Tesla 200 na diskově orientovaný a terminálově přístupný EC 1026, se snahou o účelné využití jeho nových možností (8x100 MB disky, 10 terminálů).

autor: Vlastimil Čevela

1
Výpis tiskové banky P90003
2
I MGP s daty ve formátu řízeného záznamu TISKOVA-BANKA
- možná všechny typy řádků
W komunikace s operátorem u konzoly počítače psaci stroj
- možná všechny zprávy a odpovědi
O tisk sestav jednotného formátu 136 znaků na papíře tiskárna
3
program ve spustitelné formě na MGP -
4
xxx ... popis funkce programu
5
yyy ... vymezující podmínky, tisk více sestav najednou

možná vhodné na 1 místě další funkční popis (1. první verze, 2. historický přehled využití)

původní protokol o překladu - Tesla 200 ...

zdrojovy text programu - tape - printer ...