1. realizovaný projekt
  • Zajištění podmínek pro vybudování nového VS Ingstav na PŘ v Brně
 2. výchozí stav a zadání
  • struktura podniku, počet zaměstnanců a staveb ...
  • počítání od roku 1965 (asi napsat co ...) - <<
  • s termínem zahájení provozu nového počítače v létě 1971 ukončit děrnoštítkové zpracování v SPS
 3. hlavní body řešení
  • stavba nové budovy PŘ - Koněvova 55 (dnes Vídeňská) v Brně - kolaudace 1971
   svého času nejmodernější administrativní budova v Brně - architekt Ruller
  • personální vybavení - zkušený vedoucí, základní tým vedení VS, programátoři-analytici s VŠ kvalifikací (vedoucí a několik spolupracovníků výměnou za postavení haly pro ZKL Líšeň)
  • stanovení koncepce = centrální počítač Tesla 200 na PŘ a decentralizované pořizování dat na závodech
   (děrná páska - organizační automaty 19x Consul 253 a 3x Consul 261 Zbrojovka Brno, přeprava vlakovou poštou)
  • odborné školení personálu VS pro práci s novým počítačem a se stroji na pořizování dat
   (proběhlo xxx - xxx - xxx)
  • prostor pro systémovou analýzu a programovou i realizační přípravu
 4. charakteristika problému
 5. dosažené výsledky