1965-1990 - Využívání VT v podniku Ingstav Brno

xxx