... kapitola z publikace Ingstav Brno 1986 ...

VS pod vedením Viléma Drkala vzniklo v útvaru ekonomického náměstka Antonína Fornůska z jeho iniciativy. Po odchodu A. Fornůska odešel i V. Drkal a až do r. 1990 vedl VS Miroslav Dostál jako odbor v útvaru EN Jana Cigánka. Vedoucím Operativně technické skupiny ASŘ, která byla poradním orgánem podnikového ředitele byli jeho asistenti Karel Staněk a později Jaromír Pěnčík. Převod zpracování na EC 1026 byl náročnější, než se v textu předpokládalo a tak byl provoz počítače Tesla 200 ukončen až s platností 12/1987. Po rozpadu podniku Ingstav v roce 1990 ještě nějakou dobu VS v budově PŘ fungovalo a poskytovalo služby nově vzniklým subjektům, termín jeho zániku redaktorovi není znám. ...

ČeV, červenec 2019

ingstav 86a

ingstav 86b

ingstav 86c

ingstav 86d

ingstav 86m