... v červnu 1973 jsem se na základě zadání od ekonomického náměstka PŘ Ing. Fornůska zúčastnil 1. semináře nové techniky ÚVTT v české státní spořitelně v Praze, kde byla kromě odborných přednášek též v provozu předvedena funkční konfigurace mikrofilmového výstupu (Computer Output Microfilm - COM) z počítače Tesla 200 a o získaných informacích jsem zpracoval písemnou zprávu. Ta následně na podzim v roce 1978 sloužila jako jeden z podkladů pro návrh projektu "Mikrografický Informační Systém" Ingstav ...

program semináře a přehledná písemná informace:
   >>>  1973 - Mikrofilmový výstup z počítače Tesla 200 ' - 1+5 s. - [mikrofilm ...]^^^ štítek

ČeV, listopad 2017