Během velice krátké doby, konkretně od září 1978 do konce roku byl navržen a spuštěn do realizace poměrně rozsáhlý vnitropodnikový projekt - Mikrografický infromační systém (MIS). Zahrnoval nejen tvorbu výstupních počítačových sestav na mikrofiších (COM), ale i rozšiřování vnitropodnikových pokynů a předpisů s centrálním počítačově tvořeným aktuálním rejstříkem (FOT).

   Vedením projektu a koordinací jeho realizace byl pověřen Vlastimil Čevela, tehdy vedoucí oddělení Automatizace obchodního úseku ve výpočetním středisku (AOU VS).

dobové oficiální i neoficiální materály:
   >>>  "1978 ... Mikrografický systém ... - dokumentace '" - [mikrofilm ...]^^^ štítek

ČeV, listopad 2017