číslo 1-2 - celkem 20 s.
číslo 3 - celkem 15 s.
číslo 4  - celkem 12 s.
číslo 5-6
- celkem 20 s.

vybrané příspěvky jsou odkazovány dále
   pozn. - výše uvedené počty stran i čísla s. dále odkazují na obrázky dvoustran v rámci prog-story - ČeV
<<<  Tesla 200 ... výroba ČSSR - další informace z výše uvedeného zdroje

< dále >