1978 kniha - Výpočetní technika při zavádění automatizovaných systémů řízení podniku

1984 kniha - Proč a jak budujeme automatizované systémy řízení