@@@ novinky & komentáře  |  souhrnné historické pohledy  |  PRŮVODCE  |

fit vutObsah virtuální prezentace - Prehistorie FIT VUT Brno ^^^ menu:
- informace o počátcích výuky a vývoje kolem výpočetní techniky na pracovištích,
  ze kterých v roce 2002 vznikla FIT
- unikátní, široce a odborně pojednané informace od pamětníků dění na jedné
  z celostátně významných VŠ 
- celkem 62 stran, převzatých z publikace:
      >>>  2012 - FIT VUT v Brně - (výročí 10 let) - [Blatný] ^^^ štítek
- virtuální prezentace připravena ve spolupráci s:
      >>>  cz - Muzeum výpočetní techniky - FIT VUT Brno - [Růžička] ^^^ štítek
- autoři záměru a přípravy virtuální prezentace prog-story:
      >>>  Richard Růžička, Miroslav Linhart - viz ^^^ štítky

ČeV - červenec 2016

text příspěvku - autoři: Jan Blatný, Miloš Eysselt  - 12 s.
převzatá kapitola 1.1 z publikace:
   >>>  2012 - FIT VUT v Brně - (výročí 10 let) - [Blatný] ^^^ štítek

   Začátky výuky počítačů spadají do roku 1956, kdy bylo obnoveno Vysoké učení technické a na něm mimo jiné fakulta energetická s Katedrou matematiky. Ve stejném roce se na Katedře matematiky vytvořila skupina mladých asistentů, kteří se začínali zajímat o praktické programování i teoretické otázky související s tehdy vznikající výpočetní technikou. ...

vizitka: Miroslav Linhart - červenec 2016

<< vzpomínky v Almanachu VÚMS ^ - Zdeněk Kotásek, Miroslav Krejčiřík, Jaromír Vlašín, 5 s.

text příspěvku - autoři: Zdeněk Kotásek, Miroslav Krejčiřík, Jaromír Vlašín - 4 s.
převzatá kapitola 1.6 z publikace:
   >>>  2012 - FIT VUT v Brně - (výročí 10 let) - [Blatný] ^^^ štítek

   Zahájeni výuky počítačů a programování na FE VUT v Brně i vznik a rozvoj počítačového zaměření a poté samostatného studijního oboru probíhal od začátku v úzké spolupráci a s podporou VUMS Praha a s jeho pracovištěm v Brně. Spolupráce s VUMS měla pro rozvoj výuky oborů informatiky a výpočetní techniky na tehdejší fakultě zásadní význam.  Znamenala pro nás kontakt s praxi a možnost účasti na řešení aktuálních témat a úkolů. Kontakty mezi pracovníky katedry a pracovníky pobočky VUMS v Brně byly nejen pracovní, ale také velmi přátelské. Považujeme proto za účelné uvést historii vzniku pobočky VUMS v Brně spolu s informaci o vývoji výpočetní techniky ve VUMS a jeho spolupráci s Katedrou SAPO v samostatné kapitole.

vizitka: Miroslav Linhart - červenec 2016

text příspěvku - autoři: Jan Blatný, Vladimír Drábek, Zdeněk Kotásek, Petr Svoboda - 16 s.
převzatá kapitola 1.3 z publikace:
   >>>  2012 - FIT VUT v Brně - (výročí 10 let) - [Blatný] ^^^ štítek

   Pracovníci Katedry samočinných počítačů na FE VUT v Brně vždy usilovali o to, aby katedra byla vybavena kvalitní výpočetní technikou. Ta se používala pro výukové a výzkumné účely. Běžná praxe byla taková, že studenti v předmětech zaměřených na výuku programování a programovacích jazyků řešili konkrétní problémy, tzn. tvořili programy a jejich funkčnost pak prokazovali na konkrétní výpočetní technice. ...

vizitka: Miroslav Linhart - červenec 2016

citováno:
   <<<  1962 ... 1968 - Funkční vzorek E1b - Zbrojovka a VUT Brno - [Blatný] ^^^ štítek

text příspěvku - autoři: Jan Blatný, Jan Brodský, Vladimír Drábek, Zdeněk Kotásek, Miroslav Linhart, Jaroslav Zendulka - 18 s.
převzatá kapitola 1.2 z publikace:
   >>>  2012 - FIT VUT v Brně - (výročí 10 let) - [Blatný] ^^^ štítek

   Při vzniku nových fakult je vždy jasně stanoveno, jak bude organizována výuka. Jsou stanoveny  vyučované obory a je přesně definován jejich obsah. Pro odbornou veřejnost je to jasné sdělení o  profilu fakulty. Existuje však i další oblast, která je pro pozici vysokoškolských pracovišť v očích odborné veřejnosti důležitá, a tou je úroveň a výsledky výzkumné činnosti. ...

vizitka: Miroslav Linhart - červenec 2016

text příspěvku - autoři: Vladimír Drábek, Helena Dupalová, Zdeněk Kotásek, František Zbořil - 6 s.
převzatá kapitola 1.5 z publikace:
   >>>  2012 - FIT VUT v Brně - (výročí 10 let) - [Blatný] ^^^ štítek

   Před rokem 1989 bylo velmi obtížné cestovat na odborné akce konané v zahraničí. O to vice měla tuzemska odborná komunita snahu organizovat odborné akce (národní i mezinárodní) v Československu. Pokud to byla akce mezinárodní, pak bylo určitě přínosem, že jsme měli možnost konfrontovat naši odbornou činnost s činnosti zahraničních pracovišť. Akce národní obdobně sloužily jako platforma pro to, aby se tato informovanost a kontakty rozvíjely mezi pracovišti v rámci Československa. Plnily i jistou společenskou úlohu, přičemž aspekt seznamování se a navazování kontaktů byl velmi důležitý a nezanedbatelný. ...

vizitka: Miroslav Linhart - červenec 2016

text příspěvku - autor: František Zbořil - 6 s.
převzatá kapitola 1.4 z publikace:
   >>>  2012 - FIT VUT v Brně - (výročí 10 let) - [Blatný] ^^^ štítek

<<<  expozice VT - Analogové počítače (vystavuje velký AP -3ML, o kterém se píše v příspěvku)
<<<  1968 ... Příklad programování analogových počítačů - František Zbořil - doplněk k textu příspěvku

   Analogové počítače představovaly z dnešního pohledu sice slepou, ale přesto významnou větev výpočetní techniky. Poměrně prudký rozmach analogové výpočetní techniky probíhal na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století a pravě tato technika byla jednou z mála oblasti, ve které se tehdejší Československo pohybovalo na světové špičce. Analogové počítače se zde vyráběly dokonce ve dvou závodech. Prvním závodem byla ARITMA v Praze Vysočanech a její výrobky nesly označení MEDA (Malý Elektronkový/Elektronický Diferenciální Analyzátor). Druhým závodem byla pardubická Tesla, jejíž výrobky nesly označení AP (Analogový počítač). ...

vizitka: Miroslav Linhart - červenec 2016

fit vut

 

Publikace k 10. výročí vzniku Fakulty informačních technologií
vydalo VUT v Brně, Fakulta informačních technologií, Jan Blatný a kolektiv - 2012, 190 s.
vufind.mzk.cz/Record/MZK01-001213079 - Moravská zemská knihovna v Brně ^

ČeV, září 2017